Remember me as I wish to be remembered


Afscheid nemen is moeilijk. Bloemen kunnen hierbij een waardevolle troost zijn. Het juiste bloemwerk laat zien hoe iemand was. Met de handvatten die jij me geeft, creëer ik een arrangement dat persoonlijk en treffend is.

Bestellen of bespreken

Netherlands

Ik ben geen robot